Special Education

Articles on Special Education

studying, exams, preparation-951818.jpg

Kemahiran Belajar

March 22, 2023

┬áTerdapat perbezaan yang besar antara guru dalam sukatan pelajaran menengah (pakar kandungan) dan pakar kemahiran belajar untuk pelajar menengah. Saya seorang pakar kemahiran belajar dan saya ingin memberikan anda 5 kaedah asas pengajian, mewajarkan dan memberikan contoh tentang cara ia boleh dicapai. Anda boleh melakukan ini, sebagai ibu bapa, jika anda mempunyai pengetahuan tentang selok-belok […]

Read More
home office, pc, computer-1207834.jpg

Study Skills

┬áThere is a huge difference between a teacher in the secondary syllabus (a content expert) and a study skills expert for secondary students. I am a study skills expert and I want to provide you with 5 basic methods of study, justify and provide examples on how they can be accomplished. You can do this, […]

Read More
en_USEnglish